Level 54 Level 56
Level 55

25 B


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
der Gesichtspunkt
hledisko
gewährleisten
zaručit, zajistit
grenzüberschreitend
překračující hranici
der Gründerstaat
zakladatelský stát
der Grundsatz
zásada
klagen gegen
žalovat
das Mitglied
člen
die Mitgliedschaft
členství
die Niederlassungsfreiheit
svoboda usazování/podnikání
der Rat der EU
Rada EU
rechtmäßig
zákonný, odpovídající právu
die Richtlinie
směrnice
rückwirkend
zpětně
der Ruhestand
důchod, penze
die Schlagzeile
tučný (novinový) titulek
der Standpunkt
stanovisko
stoßen auf
narazit na
die Stückzahl
počet kusů
die Übergangsfrist
přechodné období
übernehmen
převzít
die Umstellung
změna, adaptace
umstritten
sporný
die Vereinheitlichung
sjednocování
die Verordnung
nařízení
der Vorrang
přednost
die Vorschrift
předpis
der Vorschuss
záloha
die Waffe
zbraň
die Währungsunion
měnová unie
das Wohlstandsgefälle
rozdíl ve stupni rozvoje/v životní úrovni
der Zugang
přístup