Level 55 Level 57
Level 56

26 A


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
angreifen
napadnout
ansässig
se sídlem
die Arbeitszeitregelung
stanovení (úprava) pracovní doby
ausbreiten
rozšiřovat
beklagen sich
stěžovat si
beschleunigen
urychlit, zrychlit
bestehen auf
trvat na
der Bundesparteitag
celostátní sjezd/kongres strany
das Bündnis
spolek, svazek, aliance
einsetzen sich für
zasazovat se o, za
die Einzelhandelskette
maloobchodní řetězec
die Entgrenzung
zbavení, zrušení, osvobození (se) od hranic
das Entwicklungsland
rozvojová země
die Existenzgrundlage
existenční základ
das Gefüge
složení, struktura
der Generalsekretär
generální tajemník
gewaltfrei
nenásilný
der Gewinner
vítěz
das Grundrecht
základní právo
herrschen
panovat, vládnout
insbesondere
zvláště, zejména
die Kapitalausstattung
kapitálové vybavení
der Klimawandel
klimatické změny
der Konkurrenzdruck
konkurenční tlak
kostengünstig
nákladově váhodný, levný (z hlediska nákladů)