Level 56 Level 58
Level 57

26 B


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ländlich
venkovský
der Leistungsdruck
tlak na výkon
lockern
uvolnit, zmírnit
die Lohnnebenkosten
vedlejší mzdové náklady
der Parteifreund
kolega ze strany, spolustraník
der Preisdruck
tlak na ceny, stlačování cen
der Produktionsschritt
výrobní krok
rechtsorientiert
pravicový
überwiegend
převažný, převládající, většinou, zejmnéna
die Umweltverantwortung
odpovědnost za životní prostředí
engeahnt
netušený, neočekávaný
der Unsinn
nesmysl
vereinbar
slučitelný
die Verflechtung
propojení, spojení
verlagern
přemístit, přeložit, přesunout
der Verlieren
poražený, prohrávající
die Vernetzung
propojení
die Verstädterung
urbanizace
die Weltöfffentlichkeit
světová veřejnost
der Wertewandel
změna hodnot
der Wettlauf
závod, závodění
das Wirtschaftswachstum
hospodářský růst
die Wissengesellschaft
vědomostní společnost
zersetzen
rozložit, rozvrátit
der Zulieferermarkt
dodavatelský trh
zunehmend
rostoucí, narůstající
zusammenschmelzen
splynout, spojit se, sloučit se
Zuspruch finden
najít zastání