Level 57 Level 59
Level 58

27 A


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abrufen
vyvolat (data z počítače)
anklicken
kliknout (na něco)
ausdrucken
vytisknout
leisten
přispět
betätigen
stisknout, uvést v chod/činnost
bieten
poskytovat, dát, nabízet
der Bundesverband
spolkový svaz
die Datei
soubor
der Datenträger
nosič dát
die Eingabe
vkladání dat (do počítače)
entfernen
odstranit
die Erschließung
zpřístupnění
die Festplatte
harddisk, pevný disk
das Gehirn
mozek
herunterladen
stáhnout (dáta, soubor)
die Kostenersparnis
úspory na nákladech/výdajích
das Lernmodul
učební modul
löschen
smazat (data, soubor)
das Losungswort
heslo
die Maus
myš
das Misstrauen
nedůvěra
der Nutzer
uživatel
die Preisgabe
prozrazení, vydání všanc
räumlich
prostorový
die Recheneinheit
výpočetní kalkulační jednotka