Level 6 Level 8
Level 7

03 A


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Absatz finden
jít na odbyt
die Abteilung
oddělení
die Angabe
údaj, informace
der Aufbau
struktura, výstavba
aufweisen
vykazovat, mít
die Ausweitung
rozšíření
der Auszubildende
učeň
bedienen
obsloužit, obsluhovat
sich belaufen auf
činit, obnášet
beschäftigen
zaměstnat, zaměstnávat
besetzen
obsadit, obsazovat
sich befinden
nalézat se, vyskytovat se
die Beschaffung
obstarání, opatření, pořízení, nákup
betreuen
starat se, pečovat
sich bewähren
osvědčit se
brauen
vařit pivo
dominieren
dominovat, ovládat
enthalten
obsahovat
entlassen
propustit
lenken
řídit
das Leitunternehmen
vedoucí podnik
die Marke
značka (zboží)
die Marktstellung
postavení na trhu
das Merkmal
znak
mittelständisch
střední, středně velký