Level 8 Level 10
Level 9

03 C


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gründen
založit, zakládat
herausgeben
vydat, vydávat
die Kennzahl
ukazatel
der Kunde
zákazník
den Kontakt mit jemandem aufnehmen
navázat kontakt s
der Kundendienst
zákaznický servis
die Tiefkühlkost
mražené potraviny
umfassen
obsahovat, zahrnovat
der Umsatz
obrat
unterhalten
provozovat
das Unternehmenseigentum
vlastnictví, majetek podniku
die Unternehmensleitung
vedení podniku
unumgänglich
nezbytný, nutný, nevyhnutelný
der Verlag
nakladatelství, vydavatelství
das Vermögen
jmění, majetek
die Versicherung
pojišťovna
die Vertriebsgesellschaft
distribuční, prodejní společnost
vorgehen
postupovat
sich widmen
věnovat se
zählen zu
patřit, počítat k
der Zulieferer
dodavatel
zuordnen
přiřadit