Level 30 Level 32
Level 31

fuck yeah adverbs


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
määrsõnad
adverbs
kas sa oled üksi?
are you alone?
ma ei suitseta kunagi
I will never smoke
ma loen vahel raamatut
I read a book sometimes
ajamäärused
adverbs of time
järgmisel nädalal
next week
hiljuti
recently
viimasel ajal
lately
varsti
soon
otsekohe
immediately
ikka veel
still
veel
yet
tagasi
Ago
kohamäärused
adverbs of place
seal eemal
over there
kõikjal
everywhere
kuskil
anywhere
mitte kuskil
nowhere
väljas
out
ära; eemale
away
viisimäärused
adverbs of manner
üpris
quite
üsna
pretty
kiiresti
Quickly
aeglaselt
slowly, leisurely
hoolikalt
carefully
vaevalt
hardly, barely
enamasti
mostly
peaaegu
almost
absoluutselt
absolutely
üksi
Alone
sageduse määrsõnad
adverbs of frequency
sageli
frequently
tavaliselt
Usually
mõnikord
Sometimes
vahetevahel
occasionally
harva
seldom
haruharva
rarely
mitte kunagi
never
numbrid
numbers
järgarvud
Ordinal Numbers
küsimused
Questions
kus sa elad?
where do you live?
kas ma saan teid aidata?
can I help you?
kui suur see on?
how big is it?
kas teil on minu raamat?
do you have my book?
kas sa tunned mind?
do you know me?
kas ta magab?
is he sleeping?
kas ma võin tulla?
can I come?
miks sa oled kurb?
why are you sad?
kus ta on?
where is he?