Level 43 Level 45
Level 44

when is this gonna stop


80 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
võime
ability
vaatus
act
tegu
action
tegevus
activity
lisa
addition
kogus
amount
rünnak
attack
katse
attempt
suhtumine
attitude
tagaosa
back
käitumine
behavior
hoop
blow
rekreatsioon
break
kampaania
campaign
kohtuprotsess
case
võimalus
chance
muutus
change
valik
choice
olek
condition
konnektor
connection
hädaoht
danger
surm
death
hävitamine
destruction
tilk
drop
kohustus
duty
pingutus
effort
kukkumine
fall (noun)
tunnusjoon
feature
võitlus
fight
rinne
front
löök
hit (noun)
auk
hole
kasv
increase
tõuge
jolt
laad
kind
sõlm
knot
nimekiri
list
aru
mind (noun)
asi
matter (noun)
jõudlus
operation
vastand
oppposite
puhang
outburst
osa
part
koht
place
asukoht
position
võime
power
praktika
pratice
ülesanne
project
omadus
property
kvaliteet
quality
aruanne
report (noun)
vastutus
responsibility
puhkus
rest (noun)
tõus
rise
vaikus
silence
olukord
situation
pala
slice
samm
step
maitsmismeel
taste
ese
thing
tipp
top
puudutus
touch
käsitlemine
treatment
tüüp
type
kasutus
use
viis
way
kulumine
wear
tervik
whole
tahe
will
pärastlõuna
afternoon
iga
age
algus
beginning
sajand
century
kuupäev
date
tulevik
Future
kesköö
midnight
olevik
present (time)
minevik
past (noun)
hooaeg
season
töönädal
week