Level 2
Level 1

Stages in life - Obdobia života


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adolescence
dospievanie, adolescencia
adolescent
dospievajúci, mladistvý
adult
dospelý
adulthood
dospelosť
age group
veková skupina
at the age of (eighteen)
vo veku (osemnástich rokov)
baby
bábätko, malé dieťa
be born
narodiť sa
birth
pôrod, narodenie
child
dieťa
kid (informal)
dieťa, decko
childhood
detstvo
death
smrť
die
zomrieť
elderly (person)
postarší, pokročilého veku
generation
generácia
grow up
vyrásť, dospieť
marriage
svadba
middle age
stredný/zrelý vek
middle­aged (person)
(osoba) stredného veku
OAP (Old Age Pensioner)
starobný dôchodca, penzista
old age
staroba, vysoký vek
pensioner
dôchodca
teenager
adolescent, chlapec/dievča 13 - ­19 rokov
toddler
batoľa
youth
mladosť