Level 3 Level 5
Level 4

People in your life - Ľudia vo vašom živote #3


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acquaintance
známosť
best friend
najlepší priateľ
close friend
blízky/dôverný priateľ
couple
pár
partner
partner/ka, druh, družka
boyfriend
priateľ (dievčaťa), milý
girlfriend
priateľka (chlapca), milá
spouse (formal)
snúbenec, snúbenica, manžel/ka
husband
manžel
husband­-to-­be
budúci manžel
wife
manželka
wife­-to-­be
nastávajúca manželka
relative
príbuzný
in-­laws (pl)
svokor a svokra, starý otec a stará mať, príbuzní z druhej strany
daughter­-in-­law
nevesta (synova manželka)
father­-in-­law
svokor
mother­-in-­law
svokra
brother-in-law
švagor
sister­-in-­law
švagriná
son­-in-­law
zať
divorce
rozvod
divorced
rozvedený
ex­husband
bývalý manžel
ex­wife
bývalá manželka