Level 5 Level 7
Level 6

Relationships - Vzťahy


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be married (to sb)
byť ženatý (s niekým), byť vydatá (za niekoho)
be expecting (a child)
čakať bábätko
be pregnant
byť tehotná
be a role model
byť príkladom
be single
byť slobodný
break up (with sb)
rozísť sa (s niekým)
circle of friends
okruh priateľov
fall out (with sb)
rozísť sa (s niekým)
generation gap
generačný problém, rozdiel medzi generáciami
get divorced
rozviesť sa
get engaged
zasnúbiť sa
get married (to sb)
oženiť sa (s niekým)/vydať sa (za niekoho)
get on well (with sb)
vychádzať (s niekým) dobre
go out (with sb)
chodiť (s niekým)
have an argument (with sb)
pohádať sa (s niekým)
have a child
mať dieťa
make up (with sb)
skončiť spor/hádku (s niekým)
married couple
manželia, manželský pár
(close/distant) relation
(blízky/vzdialený) príbuzný
relationship
vzťah
marry (sb)
vydať sa za (niekoho), oženiť sa (s niekým)
(start a/have a/end a) relationship (with sb)
(začať/mať/skončiť) vzťah (s niekým)
run away (from home)
utiecť (z domu)
set an example
byť príkladom
split up (with sb)
rozísť sa s niekým
start a family
založiť rodinu