Level 7 Level 9
Level 8

Daily routine - Každodenná rutina


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
babysit
(po)strážiť deti
bring up (children)
vychovávať (deti)
brush (one’s) teeth
čistiť si zuby
chores
domáce práce
clean
čistý; čistiť
clear up
upratať, dať do poriadku
commute
dochádzať
do housework
robiť domáce práce
do the cooking
variť
do the dusting
utierať prach
do the ironing
žehliť
do the shopping
nakupovať
do the washing-up
umývať riad
do the washing­up
prať
get dressed
obliecť sa
get ready
pripraviť sa
get up
vstávať
go to bed (early/late)
ísť spať
go to school
ísť do školy
go to the office
ísť do kancelárie
go to work
ísť do práce
go out
ísť von
have (AmE take) a bath
kúpať sa
have a meal
jesť/najesť sa
have breakfast
raňajkovať
have lunch
obedovať
have tea
jesť desiatu
have dinner
večerať (v spoločnosti, slávnostne)
supper
večerať
have (AmE take) a shower
(o)sprchovať sa
have a rest
odpočívať, odpočinúť si
lie down
ľahnúť si
lie in
pospať si, poležať si; zostať dlhšie v posteli, ako je obvyklé
look after (children)
opatrovať, starať sa o (deti)
meal
(variť/pripravovať) jedlo
(have a/take a) nap
zdriemnuť si
provide (for the family)
dodať, poskytnúť (rodine)
put on (clothes)
obliecť si, obliekať si (šaty)
raise (children)
vychovávať (deti)
run the home
viesť domácnosť
set off
vydať sa na cestu
share the chores (with sb)
deliť sa o domáce práce (s niekým)
stay up late
byť hore neskoro do noci
take (the children to school/the dog for a walk)
vziať (deti do školy/psa na prechádzku)
take care (of children)
starať sa (o deti)
take turns
striedať sa o/v
travel
cestovať
vacuum
vysávať prach/luxovať
wake up
prebudiť sa
walk
ísť pešo, prechádzať sa