Level 8 Level 10
Level 9

Special days - Významné dni


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anniversary
výročie
(Christmas/birthday) card
prianie (k Vianociam/narodeninám)
celebrate (a birthday)
oslavovať, sláviť (narodeniny)
(have a) celebration
(usporiadať) oslavu
christening
krst
decorate (the Christmas tree)
zdobiť (vianočný stromček)
dress up/dress up as
vystrojiť sa/prezliecť sa za
family gathering
rodinné stretnutie
get-together
(neformálne) stretnutie, schôdzka
festival
slávnosť, sviatok
funeral
pohreb
have a good time
dobre sa zabávať
have fun
zabávať sa
enjoy (oneself)
zabávať sa
look forward to (sth)
tešiť sa na
light (a candle/sparklers/a bonfire)
zapáliť (sviečku/ prskavky/oheň)
(give/get) presents
(dávať/dostávať) darčeky
birthday cake
narodeninová torta
bouquet
aranžované kvety, kytice
bonfire
oheň, táborák
sparkler
prskavka