Level 11 Level 13
Level 12

Describing personality - Popis osobnosti #Positive


65 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adventurous
dobrodružný, odvážny
ambition
ambícia,  ctižiadosť
ambitious
ctižiadostivý
amusing
zábavný
boastful
vystatovačný
bossy (informal)
panovačný
brave
statočný, odvážny
bright
vnímavý (bystrý)
broad-­minded
bez predsudkov, tolerantný
calm
pokojný
candid
poctivý (neskrývajúci nič)
charming
okúzľujúci
chatterbox (informal)
táraj, ukecaný človek
cheerful
veselý
clever
múdry, šikovný
dependable
spoľahlivý
determined
odhodlaný
extrovert
extrovert(ný)
fair
čestný
frank
úprimný
friendly
priateľský
funny
komický, zábavný
generous
štedrý
gentle
jemný
good­-natured
dobromyseľný
hard­-working
pracovitý
helpful
prospešný,  nápomocný
honest
čestný
impartial
nestranný
independent
nezávislý
intelligent
inteligentný
just
spravodlivý
kind
láskavý
lively
živý, činorodý
loyal
lojálny
mature
dospelý, vyspelý
modest
skromný
neat
upravený
nice
príjemný, milý
obedient
poslušný
open
otvorený
outgoing
otvorený,  extrovertný
pleasant
vľúdny (príjemný)
polite
zdvorilý
quiet
tichý
reasonable
rozumný
rebellious
vzdorovitý,  nepoddajný
relaxed
uvoľnený
reliable
spoľahlivý,  dôveryhodný
responsible
zodpovedný
self­-assured
sebavedomý, sebaistý
self­-confident
sebavedomý, plný sebadôvery
selfless
nesebecký
sensible
rozumný
sociable
spoločenský
strict
prísny
strong­-willed
s pevnou  vôľou
sweet
milý, láskavý
sympathetic
súcitný
tactful
šetrný, taktný
talkative
uvravený,  urečnený
tidy
čistotný, pekný (upravený)
tolerant
znášanlivý, tolerantný
trustworthy
dôveryhodný, osvedčený (spoľahlivý, napr. človek)
unselfish
nesebecký