Level 12 Level 14
Level 13

Describing personality - Popis osobnosti #Negative


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aggressive
agresívny
arrogant
arogantný,  povýšenecký
bad­-tempered
v zlej nálade
biased
zaujatý, neobjektívny
boring
nudný
carefree
bezstarostný
careless
bezohľadný,  ľahkomyseľný
chatty
uvravený, utáraný
conceited
nafúkaný,  márnomyseľný
cruel
krutý
dishonest
nečestný
disloyal
nelojálny, neverný
dull
hlúpy
easy-­going
bezstarostný
egoist
egoista, sebec
gullible
dôverčivý, naivný
hypocritical
pokrytecký
idle (formal)
nečinný, lenivý
ill­-mannered
nevychovaný
immature
nedospelý,  nevyspelý
impatient
netrpezlivý
intolerant
neznášanlivý,  netolerantný
irresponsible
nezodpovedný
irritable
podráždený
judgemental
odsudzujúci, kritický
impolite
nezdvorilý
insecure
nespoľahlivý
lazy
lenivý
mean
lakomý
messy
špinavý, neporiadny
narrow­minded
úzkoprsý
nasty
škaredý
reserved
rezervovaný,  uzavretý
rude
hrubý, nezdvorilý
ruthless
bezcitný,  nemilosrdný, bezohľadný
self­-centred
egocentrický, egoistický
self­-conscious
nesmelý, rozpačitý
selfish
sebecký
short­-tempered
prchký, impulzívny
shy
plachý
stubborn
tvrdohlavý,  neústupčivý
tactless
netaktný
two­-faced
neúprimný
unfriendly
neláskavý,  nevľúdny
unpleasant
nepríjemný
unreasonable
nerozumný, nezmyselný
unreliable
nespoľahlivý
unscrupulous
bezohľadný
vain
bezcenný, márnivý