Level 16 Level 18
Level 17

Feelings and emotions - City a emócie #Adjectives


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
amazed
ohromený,  užasnutý
angry (with sb)
nahnevaný (na niekoho)
anxious
úzkostlivý,  znepokojený
astonished
udivený,  užasnutý
bad mood
zlá nálada
bewildered
zmätený,  poplašený
bitter
trpký, horký
bored
znudený
delighted
potešený
depressed
deprimovaný
disappointed
sklamaný
dislike
nemať rád
emotional
citlivý,  emocionálny
excited
vzrušený
exhausted
vyčerpaný
frightened
vystrašený
frustrated
znechutený,  otrávený
gloomy
skleslý, skľúčený
good mood
dobrá  nálada
happy
šťastný
hostile
nepriateľský
insensitive
necitlivý
lonely
osamelý
melancholic
melancholický
miserable
mizerný, úbohý
moody
náladový
moved
dojatý
on top of the world (informal)
na vrchole,  celkom šťastný
over the moon (informal)
nadmieru spokojný,  šťastný ako blcha
overwhelmed
zdrvený,  ochromený
reluctant
zdráhavý,  neochotný
respect (noun)
rešpekt,  úcta
restless
nepokojný,  netrpezlivý
scared
vydesený,  vyľakaný
sensitive
citlivý
sentimental
sentimentálny
surprised
prekvapený
terrified (of sth)
vydesený, vystrašený (čím)
thrilled (with sth)
radostne, vzrušený
tired
unavený
touched
dojatý, pohnutý
weary
vyčerpaný,  unavený
worried
ustaraný,  utrápený