Level 17 Level 19
Level 18

Feelings and emotions - City a emócie #Verbs


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
admire
obdivovať
adore
zbožňovať,  vrúcne milovať
afraid (of)
obávať sa
be attracted (to sb)
byť priťahovaný (k niekomu)
be enthusiastic (about sth)
byť nadšený (pre niečo)
be fond of (sb)
mať rád (niekoho)
be keen on (sth)
mať  veľmi rád (niečo)
calm down
upokojiť sa
can’t stand
neznášať
despise
pohŕdať
detest
nenávidieť, mať odpor
fall in love (with)
zamilovať sa (do)
fed up (with sth)
byť  otrávený (niečím)
feel down
cítiť sa skleslo
hate
neznášať, nenávidieť
hide one’s emotions
skrývať svoje emócie
idolize
zbožňovať
like
mať rád
loathe
mať odpor/averziu/  nechuť
look down on (sb)
pozerať sa zvrchu/zhora/opovržlivo
look up to (sb)
ctiť si  koho, obdivovať koho
lose one’s temper
stratiť trpezlivosť
love
milovať
mind one’s own business
starať sa  o vlastné problémy, hľadieť si svojho
respect (verb)
vážiť si