Level 18 Level 20
Level 19

Countries - Krajiny


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abroad
v cudzine/zahraničí,  za hranicami
anarchy
anarchia
border
hranica, pohraničie
boundary
hranica, rozmedzie
citizen
občan
citizenship
občianstvo
country
krajina, štát
dictator
diktátor
dictatorship
diktatúra
domestic
vnútroštátny,  domáci
emigrate
emigrovať,  vysťahovať sa
emigration
vysťahovanie
empire
ríša, impérium
exile
exil, vyhnanstvo
foreign
zahraničný, cudzí
foreigner
cudzinec
frontier
hranica
home country
domáca krajina
homeland
vlasť,  domovina
immigration
prisťahovalectvo, imigrácia
immigration policy
imigračná politika
independence
nezávislosť
independent
nezávislý
indigenous
pôvodný,  domáci
inhabitant
obyvateľ
internal
vnútorný
kingdom
kráľovstvo
local
miestny
monarchy
monarchia
nation
národ
national
národný
national anthem
národná hymna
national flag
národná  vlajka
nationality
národnosť
overpopulated
preľudnený
overpopulation
preľudnenosť, preľudnenie
political asylum
politický azyl
(densely/heavily/sparsely/thickly) populated
(husto/silno/riedko/husto) osídlený
population
populácia,  počet obyvateľov
province
provincia
refugee
utečenec, emigrant
region
región, oblasť
regional
regionálny,  oblastný
republic
republika
royal family
kráľovská rodina
royalty
člen/príslušník kráľovskej rodiny
state
štát
the people
ľud, národ