Level 19 Level 21
Level 20

Politics - Politika


79 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
act (of parliament)
zákon (schválený)
ambassador
veľvyslanec
activist
aktivista
agitator
agitátor/ka
anarchist
anarchista
bill (of parliament)
návrh  zákona
cabinet minister
člen vlády
chamber (of parliament)
komora (parlamentu)
city council
mestská rada
city hall
radnica
civil servant
štátny úradník
communist
komunista
Congress
Kongres
Congressman/Congresswoman (USA)
člen/ka  parlamentu v USA
Conservative (BrE also Tory)
konzervatívny (vzťahujúci sa na Konzervatívnu  stranu v Británii)
constituency
voliči,  volebný obvod
constitution
ústava (štátu)
debate
debata, diskusia
democracy
demokracia
democrat
demokrat
democratic
demokratický
demonstrate
demonštrovať
demonstration (informal demo)
demonštrácia
diplomat
diplomat
election
voľby
embassy
veľvyslanectvo
general election
všeobecné voľby
govern
vládnuť
government (AmE administration)
vláda
head of state
hlava  štátu
House of Commons (UK)
Dolná snemovňa
House of Lords (UK)
Snemovňa lordov
House of Repr esentatives (USA)
Snemovňa reprezentantov (časť Kongresu USA)
introduce a law
uviesť, dať do obehu zákon
king
kráľ
law
zákon, právo
left­wing
ľavicový, ľavé  krídlo
legislate
vydávať zákony
legislation
legislatíva(zákonodarstvo)
liberal
liberálny
local election
miestne voľby, voľby do obecných  orgánov
local government
miestna samospráva
Mayor
starosta
minister
minister
Ministry (of Defence/Finance/Foreign Affairs/Home Affairs)
Ministerstvo(obrany/financií/zahraničných vecí/vnútra)
MP (BrE Member of Parliament)
poslanec, člen parlamentu
opposition
opozícia
party member
člen strany
policy (on sth)
politika
political leader
politický vodca/líder
political party
politická strana
political system
politický systém
politician
politik
politics
politika
President
prezident
Prime Minister (PM)
predseda vlády
Queen
kráľovná
radical
radikálny, radikál
referendum
referendum
reform
reforma
Representative (USA)
poslanec Snemovne reprezentantov
republican
republikán
resign
rezignovať, odstúpiť
resignation
rezignácia
right­wing
pravicový,  pravé krídlo
rule (verb)
vládnuť, spravovať
secretary (of state)
minister (brit.), minister zahraničných  vecí (am.)
Senate (USA)
senát
Senator (USA)
senátor
(in) session
(na) porade,  schôdzke (parlamentu)
Shadow Cabinet (UK)
tieňový kabinet, tieňová  vláda
sitting
zasadanie
socialist
socialista
takeover
prevzatie
term
termín
the Cabinet
kabinet, vláda
the secret service
tajná služba, spravodajská služba
town councillor
člen mestskej rady, zastupiteľstva
vote
hlasovať, volebný hlas