Level 20
Level 21

Economy - Ekonomika


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bank account
bankový účet
black market
čierny trh
budget
rozpočet
business
obchod
change
drobné (peniaze),  premeniť, rozmeniť
coin
mince
commerce
obchod (obchodné zariadenie bez predajne)
crash
finančne skrachovať,  krach na burze
currency
mena
debt
dlh
devaluation (of curr ency)
devalvácia (meny)
economic (growth/decline)
ekonomický (nárast/úpadok)
(growing/declining) economy
(rastúca/klesajúca)  ekonomika
exchange rate
devízový/valutový kurz
finance
financovať,  poskytovať finančné prostriedky
free­market economy
ekonomika voľného trhu
fund
fond
gross national product (GNP)
hrubý  národný produkt
income
príjem
industry
priemysel
inflation
inflácia
invest
investovať
investment
investícia
market
trh
(bank)note
bankovka
payment
platba
rate of inflation
miera inflácie
recession
hospodársky pokles
save
šetriť
spend
utrácať
tax
daň
trade deficit
deficit  obchodnej bilancie, obchodný deficit
workforce
zamestnanci,  obchodná sila
take after (one’s father/mother/grandfather)
podobať sa (otcovi/matke/dedkovi)