Level 2

9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
taak, dienst
officium,i
jeugd
iuventus, iuventutis
bevrijden
liberare
bezitten
possidere
ijverig zijn, zich toeleggen op
studere
weiden, voederen
pascere
te gronde richten, ruïneren, verliezen
perdere
ppp. van corrumpere, bederven, vernielen
corruptus
voordien, vroeger
antea