Level 9
Level 10

Environment - Životné prostredie #green living


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
green living
žiť v súlade so životným prostredím
alternative (sources of energy)
alternatívny (zdroje energie)
biodegradable
podliehajúci biologickému rozkladu
disposable
na jedno použitie, nevratný
energy­saving
energeticky úsporný
organic
organický
organic fertilisers
organické hnojivá
ozone­friendly
priateľský k ozónu
recycle
recyklovať
recycled
recyklovaný
recycling
recyklácia
returnable
návratný, zálohovaný
reuse (verb)
znovu použiť
selective recycling
selektívna recyklácia
solar (energy/power)
solárna (energia)
solar panel
batéria solárnych článkov
sort rubbish
triediť odpad
unleaded petrol
bezolovnatý benzín
water power
vodná energia
wind power
veterná energia
wind turbine
veterná turbína