Level 5 Level 7
Level 6

Plants - Rastliny


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
branch
konár
bush
krík, krovie
fertiliser
priemyselné hnojivo
flower
kvet
fruit
ovocie
fungus (pl fungi)
huba
garden
záhrada
grass
tráva
greenhouse
skleník
grow plants
pestovať rastliny
leaf (pl leaves)
list
moss
mach, lišajník
pesticide
pesticíd (na hubenie hmyzu)
petal
(korunný) lupienok (kvetu)
pot plant
izbový kvet
prune (verb)
prerezávať, prestrihávať (stromy)
root
koreň
seed
semeno
soil
pôda, zemina
sow
siať
stem
stonka
thorn
tŕň, osteň
tree
strom
trunk
kmeň, peň
vegetable
zelenina
water (the plants)(verb)
zalievať (kvety)
weed
burina
weedkiller
herbicíd (chemický prípravok na ničenie buriny)
wildlife
divá zver