Level 8 Level 10
Level 9

Environment - Životné prostredie #environmental da


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
environmental damage
poškodzovanie životného prostredia
acid rain
kyslý dážď
(bush/forest) fire
požiar(v divočine/lese)
become extinct
vymierať
burn rubbish
spáliť odpad(ky)
carexhaust fumes
výfukové plyny z automobilov
carbon dioxide
oxid uhličitý
deforestation
výrub (lesa)
destroy
zničiť
die out
vymierať, zanikať
drought
suchota, obdobie sucha
earthquake
zemetrasenie
eco­friendly
šetrný k životnému prostrediu
environmentally friendly
šetrný k životnému prostrediu
flood
potopa
global warming
globálne otepľovanie
greenhouse effect
skleníkový efekt
holes in the ozone layer
diery v ozónovej vrstve
landfill
skladovanie odpadu pod zemou
lead
viesť
leak
unikanie, vytekanie
natural disaster
prírodná katastrofa
natural habitat
prirodzené prostredie
oil spill
ropná havária (škvrna)
ozone hole
ozónová diera
pesticides
pesticídy
polluted
znečistený
pollution
znečistenie
smog
smog