Level 5
Level 6

#Leisure time - Voľný čas


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ask (sb) out
pozvať niekoho (na rande, do kina ...)
entertainment
zábava
free time
voľný čas
go (swimming/dancing/to the cinema/to a concert)
ísť (plávať/tancovať/do kina/ na koncert)
go out (with friends)
chodiť von (s priateľmi)
(have/take up a) hobby
(mať) záľubu, venovať sa
obľúbenej
činnosti
listen (to music/to the radio)
počúvať (hudbu/ rádio)
outdoors ( adv )
vonku
(have/throw/go to a) party
(pripraviť/urobiť/ísť na) večierok
pass time
voľný čas
play (cards/chess/tennis/ basketball/the piano/the drums)
hrať (karty/šach/tenis/ basketbal/na klavír/na bubny)
play (video/computer/board) games
hrať (video/počítačové/stolové) hry
read (books/magazines/comics)
čítať (knihy/časopisy/ komiksy)
spend time
tráviť čas
take up (swimming/bowling/ a hobby)
venovať sa (plávaniu/bowlingu/obľúbenej činnosti)
watch (TV/a video)
pozerať (televíziu/video)