Level 2 Level 4
Level 3

Kapittel 4 55-69


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Forkastningstyper <-- -->
Normalforkastning
Forkastningstyper --> <--
Reversforkastning
Forkastningstyper / /
Sidelengs forkastning
Stedet jordskjelvet skjer
Hyposentrum
Jordskjelvets lokalisering på jordoverflaten
Episentrum
Smale nedforkastninger som skyldes store strekkspenninger i jordskorpen
Graben
Avgrensede deler av jordskorpen heves og danner fjell
Horst
Fjellet blir presset sammen fra sidene og avhengig av styrken vil det dannes
Foldninger
En oppbulende fold kalles
Antiklinal
En innsynkende nedfold kalles
Synklinal
3 typer folder
Symmetrisk, assymetrisk og liggende fold
Store fjellflak rives løs og skyves over store avstander. Disse flakene legger seg i taksteinsmønstre og kalles
Skyvedekker
Platetektonikk
Tanken om at kontinentene er i bevegelse og under stadig endring
Transform forkastning
langsgående platebevegelser
Orogenese
er fjellkjededannelse, den er med på å bygge opp kontinentene. Først og fremst omhandler orogenesen plateforkanter, altså kompresjonsgrenser hvor plater skyves mot hverandre. Deles inn i 3 stadier. I første stadiet skjer en oppsplitting av en eldre kontinentdel og påfølgende havbunnsspredning. I neste stadiet (foldestadiet) snus bevegelsen og jordskorpedelene skyves mot hverandre. I det siste stadiet (hevingsstadiet) har sammenpressingen opphørt og de sammenfoldede bergartene heves isostatisk på grunn av konsentrasjonen av lette bergarter og en fortykning av kontinentskorpen.
Vulkaner
Utbrudd på jordoverflaten, av gass, smeltet stein (lava) og pyroklastisk materiale (tefra) fra jordens indre.
Ryolittisk lava
Høyt silisiuminnhold = sur lava. Smeltet kratonmateriale. Seigtflytende og som regel korte og tykke lavastrømmer.
Andesittisk lava
Såkalt intermediær lava. Middels silisiuminnhold. Blanding av mantelmateriale og skorpemateriale.
Basaltisk lava
Dette er en basisk lava. Lavt silisiuminnhold. Fra mantelen. Høyere temperatur og flyter derfor lettere utover.
Ulike lavastrømmer
ulike vulkaner
Effusive utbrudd vs.
eksplosive utbrudd
Effusive utbrudd
Rolig utstrømning av lettflytende lava.
Eksplosive utbrudd
følges av store mengder tefra i tillegg til seig lava.
Trykk i magmakammeret for å åpne vei opp til overflaten
Trykket kan bli så stort at hele eller deler av vukanfjellet blir sprengt bort. Eks. Krakatao.
Kratergrop som ved Krakatao
En caldera
Vulkaner nært tilknyttet
områder med stor jordskjelvaktivitet
Steder med vulkaner
- langs midthavsryggene (Island) - Langs øybuerekkene og dyphavsgropene - Langs unge fjellkjeder (Andesfjellene) - langs store kontinentale grabensoner (den østafrikanske rift) - isolerte punkter innenfor litosfæreplaten, hot spots (Hawaii)
Kollisjonsfjellkjede
en fjellkjede dannet ved at to kontinentalplater skyves sammen og ingen av dem presses ned. Eks. Himalaya og Alpene
Kordillerafjellkjede
en fjellkjede som dannes når en havbunnsplate tvinges ned i dypet i møtet med en kontinentalplate. Eks. Andesfjellene