Level 1 Level 3
Level 2

16 - 30


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to meet the requirements
sprostać wymaganiom
activity
działalność, zajęcie
fleet management
zarządzanie flotą
order fulfillment
realizacja zamówienia
logistics network
sieć logistyczna
inventory management
zarządzanie zapasami
supply planning
planowanie podaży
demand planning
planowanie popytu
logistics service providers
dostawcy usług logistycznych
to varying degrees
w różnym stopniu
function
funkcja, zadanie
sourcing
wyszukiwanie źródeł zaopatrzenia
procurement
stręczycielstwo
production planning
planowanie produkcji
scheduling
planowanie, sporządzanie planów