Level 12 Level 14
Level 13

Prat om mat


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Majddie leäh neälgguominne?
Är du hungrig?
Månna leäb neälgguominne
Jag är hungrig
Majddie leäh gåjkkuominne?
Är du törstig?
Månna leäb gåjkkuominne
Jag är törstig
Vaddieh müŋŋien tjátjieb!
Ge mig vatten!
Sïjdh tjátsieb?
Vill du ha vatten?
Ijje, månna sïjdub káhvub
Nej, jag vill ha kaffe
Njálggies biäbmuoh
God mat
Majddie leäh ållást?
Är du klar
Månna leäb ållást
Jag är klar
Majddie leäh galláname?
Är du mätt?
Månna leäb galláname
Jag är mätt
Maggáres beäbmuo sjaddá dán biejvien?
Vad blir det för mat idag?
Gudtsan
Tack (för mat)
Gïjttuo
Tack
Adnieh lïjnast!
Varsågod!