Level 28 Level 30
Level 29

Växter 3. Örter m m


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
juabmuo
ängssyra
båsska
kvanne
krássjuo
vattenklöver
sïjdnuo
sia, kruståtel
giäganjualla
ängsull
átjágrássie
mjölkört
guabbare
svamp
jeärjjá
tolta
labbastahkka
näckros
åssjie
fräken
gájbieke
gullris
visstie
renlav
siämuol
mossa
darhvie
vitmossa
gïdna
lav på träd och stenar