Level 2
Level 1

Lekce 1


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bažina, močál
quagmire
roztoč
mite
tuhý, neohebný
rigid
ukrutný, sveřepý
atrocious
znamenitý, skvělý
exquisite
nesmírný, nezměrný
immense
vyškolený, kvalifikovaný
accomplished
neposkvrněný, bez poskvrny
spotless
špinavý, sešlý
squalid
vyprahlý, okoralý
parched
bystrý, důvtipný
keen
jásavý, radostný
jubilant
vařící, vroucí
scalding
žravý, hltavý
ravenous
živý, čiperný
vivacious
prudký, impulzívní
impetuous
zahořklost, zášť
rancour
potupně (kniž.)
ignominiously
pošpinit, poskvrnit
sully
kát se, činit pokání
expiate