Level 17 Level 19
Level 18

Lekce 18


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
erroneous
chybný, klamný (kniž.)
probity
čestnost, poctivost
bias
předsudek, zaujatost
internment
nucený pobyt na určeném místě
furor
zuřivost, šílenství (med.)
pretext
záminka, výmluva
armament
zbrojení, vyzbrojování
unequivocal
nepochybný, jasný
anguish
muka, trýzeň
blemish
vada, kaz
fib
nevinná lež, bulík
peal
zvonit, vyzvánět
allay
utišit
unquenchable
neuhasitelný
vagary
rozmar, vrtoch
persevere
vytrvat, setrvat
quaver
chvět se, třást se
eloquence
výmluvnost
vanguard
předvoj
superficial
povrchní, plytký