Level 18 Level 20
Level 19

Lekce 19


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
trench
příkop, zákop
prior
dřívější, předcházející
ladle
naběračka, sběračka
conceit
domýšlivost, nafoukanost
contemplate
zvažovat, přemýšlet o
gingerly
opatrně, bázlivě
churning
hnětení, šlehání
vortex
vír
meringue
sněhová pusinka
crescent
srp (měsíce), srpek
larch
modřín
fir
jedle
spacious
prostorný, rozlehlý
plausibility
důvěryhodnost, věrohodnost
subsidy
dotace, subvence
blanch
zblednout, zbělet
blubber
velrybí tuk
egregious
ohavný, nehorázný
surf
vlnobití, příboj
lace
krajka, lemovka
tug
škubat, cukat