Level 23 Level 25
Level 24

Lekce 24


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
contraption
zlepšovák, výmysl
predicate
přísudek, predikát
pounce
vrhnout se na, skočit na
interpolate
pozměnit, přerušit
prerecord
předtočit
ramble
nesouvisle mluvit, blábolit
vocational
odborný, profesní
flicker
třepotat se, chvět se
inure
zvyknout si na, navyknout si na
felon
zločinec, lotr
egress
odchod, východ
lash
šlehnutí, prásknutí
cope
zvládnout, vypořádat se
chalk up
zapsat, zaznamenat
gist
podstata, jádro
blasé
znuděný životem, lhostejný
gobsmacked
omráčený, ohromený
equipped
vystrojený, vyzbrojený
cheesed off
otrávený, nakrknutý
unruly
nezkrotný, nezvladatelný
spout
okap, odtok
cobweb
pavučina, síť
depose
sesadit, svrhnout (z trůnu)
reciprocate
opětovat, oplatit
straddle
rozkročit se, roznožit
shirk
vyhnout se, ulít se
solace
útěcha
purveyor
dodavatel, zásobovatel
incremental
přírůstkový
undulate
vlnit se