Level 6 Level 8
Level 7

Lekce 7


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
překážka, zábrana
impediment
ponořit se, potopit se
submerge
táhnout se, pokrývat (oblast)
sprawl
sedativum
downer
způsobit, napáchat
wreak
zkosený, zkreslený
skewed
zuřivost, divokost
ferocity
kulhat, belhat se
hobble
divokost, neochočenost
savagery
pouhý, naprostý
sheer
k vzteku, nesnesitelný
infuriating
odložit, odsunout
defer
početný, hojný
rife
sklon, tendence
propensity
bujet, dařit se (něčemu)
flourish