Level 9 Level 11
Level 10

New level


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
reel off
recite a long list(ezberden okumak)
rope in
persuade to help(bir işi yaptırmak, bir işe ortak etmek için kandırmak)
rub out
erase(silip çıkarmak,temizlemek)
rule out
remove from consideration(göz ardı etmek)
scale down
reduce(azaltmak,düşürmek)
sell off
dispose of by selling(elden çıkarmak)
set back
delay(geciktirmek,geri çekilmek)
shout down
stop from speaking by shouting(bağırarak susturmak)
shrug off
dismiss as unimportant(aldırış etmemek,umursamamak)
single out
select from others(seçmek,ayırmak)
size up
assess(değer biçmek,notunu vermek)
sort out
organize(düzenlemek,çözümlemek)
sound out
talk with to learn the opinion of(ağzını aramak)
stammer out
stammer(kekeleyerek söylemek)
sum up
summarize(özetlemek)
summon up
gather(toplamak)
take in
absorb(içeri almak,geçirmek,özümsemek)
take out
invite to a restaurant(yemeğe götürmek,dışarı çıkarmak)
take over
assume control(üstlenmek,devralmak)