Level 2 Level 4
Level 3

New level


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
launch into
start(başlamak)
leaf through
turn the pages(sayfaları çevirmek,kitaba göz gezdirmek)
live on
survive using(yaşamaya devam etmek,geçimini sağlamak)
look after
take care of(bakmak,ilgilenmek,çocuk bakmak)
look into
investigate(araştırmak,soruşturmak)
look through
examine quickly(göz atmak,incelemek)
part with
give up reluctantly(bırakmak,vazgeçmek,elden çıkarmak)
pick on
be unkind to(alay etmek,sataşmak,eleştirmek)
prey on
hunt and eat; disturb(avlayıp yemek,kafasına takılmak)
provide for
prepare for(gereksinimini sağlamak,hesaba almak)
reason with
try to persuade(ikna etmeye çalışmak)
reckon on
calculate on(hesaba katmak,güvenmek)
rise above
be superior to(üstesinden gelmek)
run across
find accidentally(rastlamak,karşılaşmak)
run into
meet accidentally(rast gelmek)
run over
injured by a vehicle(çarpıp üstünden geçmek,ezmek)
see through
not be deceived by(yarı yolda bırakmamak,yardım etmek)
send for
ask to be send(çağırmak,getirtmek,istetmek)
settle for
reluctantly accept(kabullenmek)
side with
support in a dispute(yanında olmak,aynı tarafta olmak)