Level 6 Level 8
Level 7

New level


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
step down
resign(istifa etmek)
step in
intervene(müdahale etmek)
take off
leave the ground(hareket etmek)
touch down
(land (of planes))(yere inmek)
tune in
find a station on the radio(istasyon bulmak(radio)
watch out
beware(dikkatli olmak)
wear off
gradually disappear(etkisi yavaş yavaş azalmak)
back up
support(desteklemek,geri geri gitmek)
bail out
rescue(kurtarmak,paraşütle atlamak,kefaletle serbest bırakmak)
break in
make sth new fit for use(alıştırmak,eğitmek,zorla girmek)
breathe in
inhale(nefes almak)
breathe out
exhale(nefes vermek)
bring back
return(geri dönmek,hatırlatmak)
bring around
persuade(ikna etmek)
bring up
raise(büyütmek,azarlamak)
butter up
flatter(yağ çekmek)
call in
ask to assist(çağırmak,davet etmek,tedavülden kaldırmak)
call off
cancel(iptal etmek)
call up
telephone(telefon etmek,hatırlamak,askere çağırmak)