Level 64 Level 66
Level 65

961 - 975


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
przodek
ancestor
w przeciwieństwie (do)
in contrast (to)
przeszkadzać (przeszkodzić)
to bother, disturb, hinder
badacz
researcher, investigator
spokrewniony
related
pożyczać (pożyczyć)
to borrow; lend, loan
śnić
to dream
gruntownie
intimately
poważny
serious
nowatorski
innovative
w zasadzie
basically, essentially, by and large, on the whole
zaplatać (zapleść)
to braid
ziewać (ziewnąć)
to yawn
los
fate, chance
kolejny
another, consecutive, subsequent
zauważać (zauważyć)
to notice, to remark
uroda
looks, beauty
czar
attractiveness
powszechnie
commonly, widely
podziwiać
to admire, to marvel at
czynić
to make, to render
żal
sorrow, pity
niewypowiedziany
unspeakable
odrzucać (odrzucić)
to reject, to deny, to refuse
obietnica
promise