Level 2
Level 1

Day 1


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
.Absolutely
(Dùng để trả lời ) Đúng thế , vậy đó, đương nhiên rồi , chắc là vậy rồi
Absolutely impossible
Không thể nào! Tuyệt đối không có khả năng đó
Are you free tomorrow?
Ngày mai cậu rảnh không?
Are you married?
Ông đã lập gia đình chưa?
Are you used to the food here?
Cậu ăn có quen đồ ăn ở đây không ?
Be careful.
Cẩn thận/ chú ý
Be my guest.
Cứ tự nhiên / đừng khách sáo !
Better late than never
Đến muộn còn tốt hơn là không đến
.Better luck next time.
Chúc cậu may mắn lần sau.
Better safe than sorry.
Cẩn thận sẽ không xảy ra sai sót lớn .
Can I have a day off?
Tôi có thể xin nghỉ một ngày được không?
.Can I help?
Cần tôi giúp không ?