Level 2 Level 4
Level 3

Day 3


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Don’t bother
Đừng có phiền phức nữa.
Don’t get me wrong.
Đừng hiểu lầm tôi
Don’t give up
Đừng từ bỏ .
Don’t jump to conclusions.
Đừng đưa ra kết luận quá vội vàng .
Don’t let me down.
Đừng làm tôi thất vọng đấy .
Don’t make any mistakes.
Đừng có mắc sai lầm đấy
Don’t mention it.
Không cần khách sáo!
Don’t miss the boat.
Đừng bỏ lỡ cơ hội .
Don’t take any chances
Đừng trông chờ vào may mắn
Don’t take it for granted
Đừng coi đó là điều đương nhiên
Don’t worry about it.
Đừng lo lắng về điều đó
Easy come,easy go.
Nhanh đến , nhanh đi.
Enjoy your meal.
Ăn tự nhiên nhé !
Easier said than done.
Nói thường dễ hơn làm.
First come,first served
Nhanh chân thì được
For here or to go?
Ăn ở đây hay là mang về .
Forget it.
Quên đi ! Thôi đi ! Bỏ qua đi!
Forgive me.
Xin lượng thứ cho tôi.
Give me a call.
Gọi điện thoại cho tôi nhé !
Give my best to your family.
Gửi lời hỏi thăm của tôi tới toàn thể gia đình cậu nhé !
Have him return my call.
Bảo nó gọi lại cho tôi nhé !
Have you ever been to Japan?
Anh đã t ừng đến Nhật bao giờ chưa ?
Have you finished yet?
Cậu đã làm xong chưa?