Level 5
Level 6

Day 6


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I mean what I say
Tôi biết những gì mình nói
I owe you one
Tôi nợ anh
I really regret it
Quả thật tôi rất lấy làm tiếc
I suppose so
Tôi nghĩ là như vậy
I thought so, too
Tôi cũng cho là như vậy
I understand completely
Tôi hoàn toàn hiểu được
I want to report a theft
Tôi muốn báo công an về vụ án ăn trộm
I want to reserve a room
Tôi muốn đặt một phòng
I was just about to call you
Tôi đang chuẩn bị gọi cho anh
I was moved, I was touched
Tôi rất cảm động
I wasn’t aware of that
Tôi không ý thức được điều đó
I wasn’t born yesterday
Tôi không phải là đứa trẻ lên ba
I wish I could
Ước gì tôi có thể
I wouldn’t worry a bout it, if I we’re you
Nếu tôi là anh, tôi sẽ chẳng có gì phải lo lắng vì nó cả
I’d like a refund
Tôi muốn được trả lại tiền
I'd like to deposit some money
Tôi muốn gửi ít tiền
I’d like to make a reservation
Tôi muốn đặt vé
I’ll be right with you
Tôi tới ngay đây
I’ll check it
Để tôi đi kiểm tra lại