Level 6 Level 8
Level 7

Present Perfect - całe zdania


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I have already seen this movie.
Już widziałem ten film.
I haven't found a husband yet.
Jeszcze nie znalazłam męża.
Have you ever driven a car?
Czy kiedykolwiek prowadziłeś samochód?
Dad has just left.
Tata właśnie wyszedł.
Have you seen my glasses?
Widziałeś gdzieś moje okulary?
It has just stopped raining.
(Właśnie) przestało padać.
Has she ever been to Rome?
Czy ona kiedykolwiek była w Rzymie?
Tom hasn't seen Mary for two years.
Tom nie widział Mary od dwóch lat.
This writer has written 20 books so far.
Ten pisarz napisał do tej pory 20 książek.
We have been married since January.
Jesteśmy małżeństwem od stycznia.