Level 39 Level 41
Level 40

NEGYVENEDIK LECKE - Néhány szó a magyar történelem


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Néhány szó a magyar történelemről
A few words about Hungarian history
A magyar nép a IX. század végén,
Hungarian people, at the end of the 9th century,
896-ban érkezett Ázsiából Közép-Európába.
In 896 arrived in Central Europe from Asia.
Szent István volt az első magyar király.
Saint lstván was the first Hungarian king.
A királyi korona a Magyar Nemzeti Múzeumban látható.
The royal crown can be seen (is visible) in the Hungarian National Museum.
Mátyás király alatt, a XV. században,
ln the 15th century, under King Matthias,
Magyarország Európa egyik legnagyobb és legfejlettebb országa volt.
Hungary was one of the biggest and most developed countries of Europe.
Az országot később törökök foglalták el;
Later the country was occupied by the Turks (Turks occupied the country later);
ma is sok fürdő és más török emlék található a magyar városokban.
even today many baths and other Turkish relics can be found in Hungarian cities.
Rákóczi Ferenc fejedelem a XVIII. század elején
At the beginning of the 18th century, Prince Ferenc Rákóczi
már az osztrákok ellen harcolt.
was already fighting against the Austrians.
Kossuth Lajos és Petőfi Sándor (egy versét már ismerjük!),
Lajos Kossuth and Sándor Petőfi (we already know one of his poems!)
az 1848-as forradalom és szabadságharc hősei voltak.
were heroes of the 1848 Revolution and War of Independence.
1867 az Osztrák-Magyar Monarchia születésének éve.
1867 was the year the Austro-Hungarian Monarchy was born (the Austro-Hungarian Monarchy's birth year).
Magyarország az első és a második világháborút is elvesztette.
Hungary lost the First and also the Second World War.
1945-ben Magyarország szocialista ország lett.
Hungary became a socialist country in 1945.
Ha érdekli önt ennek a kis népnek a történelme,
If you are interested in this small country's history,
olvasson a mi leckénknél komolyabb írásokat is.
also read texts (writings) that are more serious than our lesson.
A nagyapám a szabadságharc hőse volt.
My grandfather was a hero of the War of Independence.
Itt látható az első magyar király koronája.
The first Hungarian king's crown can be seen here.
Európában sok fejlett ország található.
Many developed countries are located (can be found) in Europe.
Ismered a budapesti török fürdőket?
Are you familiar with (do you know) the Turkish baths of Budapest?
Nem lesz harmadik világháború.
There will not be a third world war.
Elfelejtettem a fejedelem születésének évét.
l have forgotten the prince's year of birth.