Level 40 Level 42
Level 41

NEGYVENEGYEDIK LECKE - Egy furcsa álom


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Egy furcsa álom
A Strange Dream
Ma éjjel furcsa álmom volt.
This evening I had a strange dream.
Ismeretlen helyen találtam magam.
I found myself in an unfamiliar place.
Egy idegen városban, ahol még soha nem jártam.
[l was] in a strange city where l have never been (yet).
Olyanok voltak a házak, mint a torták,
The houses were (so) like cakes
és olyanok voltak a járókelők, mint a narancsok.
and the passers-by were (so) like oranges.
Én is úgy néztem ki, mint egy narancs,
l looked like an orange too,
de volt szám, fülem és orrom is.
but l had [a] mouth, ear[s] and [a] nose too.
Úgy sétáltam a hatalmas, szigorú torták között.
l was walking between the huge, stern cakes
mintha az iskolába mennék.
as if l was (would be) going to school.
Minden ház előtt megálltam,
l stopped in front of every house
mert nagyon szerettem volna megkóstolni valamelyiket.
because I would have very much liked to taste (any) one of them.
De a torták erősebbek voltak nálam
But the cakes were stronger than me
és nem engedték, hogy közel menjek hozzájuk.
and they did not let me get near them (that l [would] go near to them).
Szomorúan néztem a többi narancsot:
I sadly watched the other oranges.
mindegyiknek tele volt a szája,
Every one of them had their mouths full,
csak én voltam éhes.
only l was hungry.
Hirtelen elkezdett esni az eső,
Suddenly it started to rain.
először csak a szél fújt, majd jött a vihar.
At first only the wind blew, than the storm came.
A narancsok úgy elszaladtak,
The oranges ran away
mintha ott sem lettek volna
as if they had never (would never have) been there
és a torták is szép lassan elolvadtak.
and the cakes melted away nice and slowly too.
Olyan volt ez az álom, mint egy szép mese.
This dream was like a lovely fairy story.
Sajnos felébredtem
Unfortunately l woke up
és soha nem fogom megtudni, hol jártam.
and I will never know where I [was] (went).
Törökország nem olyan, mint Magyarország.
Turkey is not like Hungary.
A fürdőszobában felébredtem.
I woke up in the bathroom.
A fejedelem úgy harcolt, mint egy hős.
The prince fought like a hero.
Ha olvastad volna ezt a könyvet,
If you had read (would have read) this book,
érdekelne téged a történelem.
you would be interested in history.
Hirtelen elkezdett fújni a szél.
Suddenly the wind began to blow.
A hó tegnap elolvadt.
The snow melted yesterday.