Level 5 Level 7
Level 6

31 - 45 (Pronunciation)


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yi1 wan3 mi3 fan4
一碗米饭
liang3 bu4 shou3 ji1
两部手机
gei3 ta1 yi1 duo3 mei2 gui5 hua1
给她一朵玫瑰花
yi1 duo3 bai2 yun2 cai5
一朵白云彩
san1 jian4 bai2 chen4 shan1
三件白衬衫
na4 jian4 da4 yi1 shi4 wo3 de5!
那件大衣是我的!
yi1 ke1 da4 shu4
一棵大树
ni3 jia1 you3 ji3 kou3 ren2?
你家有几口人?
yi1 pai2 yi3 zi5
一排椅子
zhe4 xie1 shu1
这些书
na4 xie1 bi3
那些笔
yi1 gen1 huo3 chai2
一根火柴
yi1 bao1 tang2
一包糖
yi1 pi3 ma3
一匹马
san1 ping2 shui3
三瓶水