Level 2
Level 1

Crime


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be arrested
gearresteerd zijn
be caught
gevangen zijn
be charged
beschuldigd worden
be fined
beboet zijn
be found guilty
schuldig bevonden zijn
be found innocent
onschuldig bevonden zijn
be imprisoned
opgesloten worden
be let off
vrijgelaten worden
be set free
bevrijd worden
case
zaak, geval
con
bedriegen, oplichten
conviction
veroordeling
court
rechtbank
deceive
bedriegen, misleiden
dishonest
oneerlijk
evidence
bewijs
fake
namaak, nep
fraud
fraude, bedrog
forge
smeden, vervalsen
gang
bende
guilty
schuldig
hack into
inbreken in, hacken
illegal
illegaal
innocent
onschuldig
judge
rechter
jury
jury
legal
legaal
prison
gevangenis
punishment
straf
ringleader
aanvoerder (van een 'gang')
rebellious
rebels
sentence
vonnis, straf
trial
proces
vandalise
vernielen, vandaliseren
witness
getuige