Level 9 Level 11
Level 10

Göra lumpen


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
män över 18 år
Alla svenska ... måste göra värnplikten.
ett och ett halvt år
En del måste göra nästan ...
sju och en halv månad
Andra behöver bara göra ...
ett par år
Efter ... måste man komma tillbaka och repetera ett par veckor.
fem gånger
Det gör man ...
utlänningar
Man måste vara svensk medborgare, ... får inte göra lumpen.
80%
Ungefär ... gör lumpen först.
har ingen
Flickor ... värnplikt.
yrkesofficerare
Däremot kan flickor bli ...
bära vapen
En del män vill inte ...
göra samhällstjänst
Om man inte vill göra lumpen, får man ... i stället.
en brandstation eller ett sjukhus
De som inte vill göra lumpen kan arbeta på ...
samhällstjänst
Men en del vill inte göra ... heller.
betala böter eller hamna i fängelse
Om man vill inte göra samhällstjänst, kan man få ...
1000 kr i månaden
Alla värnpliktiga får lön, ungerfär ...
så mycket pengar
Uniform, mat och husrum är ju gratis, så de behöver inte ...
hemresor
Dessutom har de rätt till gratis ..., en resa i veckan.
soldatlivet och kamraterna
En del älskar ...
vantrivs och längtar
Andra ... hem hela tiden.