Level 6 Level 8
Level 7

Partier och regeringar i Sverige


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
över 18 år
Alla svenskar, som är ..., får rösta.
valet till riksdagen
I ... får bara svenska medborgare rösta.
kommunalvalen och landstingsvalen
Men i ... kan EU-medborgare också vara med.
tre år i rad
Om man kommer från ett annat land måste man ha bott i Sverige i mer än ... för att få rösta.
riksdagsval och kommunalval
Sverige har ... samtidigt.
äger rum
Allmänna valen ... tredje söndagen i september vart fjärde år.
80%
Omkring ... av alla svenskar brukar rösta.
en kammare
Riksdagen har ... med 349 platser.
över 4%
Alla partier, som får ... av rösterna, får plats i riksdagen.
132 kvinnor
1988 var ... av riksdagens 349 riksdagsmän.
6 partier
1991 juni fanns det ... i riksdagen.
konservativt parti
Moderata samlingspartiet är ett ...
Moderaterna
Anhängare av marknadsekonomi är ...
traditioner och privat äganderätt
Moderaterna värnar om ....
liberalt parti
Folkpartiet liberalerna är ett ...
Folkpartiet
... vill ha ett fritt näringsliv, men också sociala reformer.
jämställdhetsfrågorna
Folkpartiet tycker att ... är viktiga.
Bondeförbundet
Centerpartiet hette tidigare ...
ett landsbygdsparti
Centerpartiet är fortfarande ... med betoning på miljöfrågor.
kärnkraft
Centerpartiet är motståndare till ...
ekonomisk jämlikhet
Socialdemokraterna vill verka för social och ...
vänsterpartiet kommunisterna
Vänsterpartiet hette tidigare ...
produktionsmedlen
Vänsterpartiet förespråkar ekonomisk jämlikhet, där staten ska äga ...
miljöparti
Miljöpartiet De Gröna är förstås ett ...
tre olika nivåer
Man har val på ..., nationell nivå, regional nivå och lokal nivå.
bilda regering
Det parti som får flest röster får ...
gemensam regering
Om flera partier tillsammans får många röster kan de bilda en ...
de två blocken
I Sverige brukar ... vara ungefär lika stora.
socialistiska
Det finns två block, det ... och det borgerliga.
ministrar
Statsministern väljer vilka personer som ska bli ..., eller statsråd som de också kallas.
finansminister
Exempel på ministerposter är ...
nio
Det finns ... departement.
lägga fram förslag
Regeringen styr landet genom att ... till riksdagen.
föreslår
Regeringen ... och riksdagen beslutar.
300 myndigheter
Det finns över ... i Sverige.
blir verklighet
Myndigheterna ska se till att riksdagens och regeringens beslut ...
ministerstyre
I Sverige är ... förbjudet.
självständigt
Det innebär att myndigheterna arbetar ...
landsting
Det finns 18 ... i Sverige
kollektivtrafiken
Landstigen tar hand om ... och sjukvården.
kommuner
Sverige har 290 ...
många lokala frågor
Kommunerna beslutar om ... som vägar, skola, barnomsorg och åldringsvård.
en koalition
Till valet 2006 bildade de borgerliga partierna ..., Allians.
Fredrik Reinfeldt
... är partiledare för det största borgerliga partiet, Moderaterna.