Level 7 Level 9
Level 8

IKEA


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en fattig, ung man
Ingvar Kamprad var ... en gång.
rik och känd
Idag är han ... i många länder.
Agunnaryd
Ingvar Kamprad föddes i ..., 1926.
en liten by
Agunnaryd är ... i Småland.
1933
Han började skolan ...
ordblind
Ingvar Kamprad var ..., så var skoltiden svår.
1941
Han började på ett handelsgymnasium i Göteborg ...
ett par år
Han arbetade ... på ett företag.
monteringsfärdiga hus
Företaget där han arbetade tillverkade ...
en egen firma
Men samtidigt hade han ... hemma i bostaden.
billiga möbler
Han sålde ... per postorder.
husföretaget
Efter fem år slutade han arbetet på ...
en gammal snickerifabrik
Han köpte ... i Älmhult.
ett stort varuhus
Efter några år öppnade han ... utanför Stockholm.
massor av kataloger
Han tryckte ...
gratis till hushållen
Han delade ut dem ...
ett riktigt hem
Katalogerna visade möblerna i ...