Level 8 Level 10
Level 9

Rune ser tillbaka


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
föddes
På tjugotalet ... han i Nyköping.
grovarbetare
Hans far var ...
arbetslös
Hans far var ofta ...
sömmerska
Hans mamma var ...
städade
Hon ... också ibland.
första klass
Han började ... 1921.
ganska duktig
Han var ... och läste mycket.
sex år
Efter ... i folkskolan började han i realskolan.
arbetarbarn
Många av lärarna tyckte inte om ...
tre år
Han slutade realskolan efter ...
en mekanisk verkstad
Han sökte arbete på ... som tillverkade motorer.
ett tungt och smutsigt arbete
Det var ... och han tjänade inte mycket.
medlem
Han blev ... i facket där.
nykterhetsrörelsen
Han var också med i ...
schack och fotboll
På fritiden spelade han ...
ett litet rum
Han bodde i ... hos en änka.
matlagning och tvätt
Änkan hjälpte honom med ...
sin fru
Han träffade ... 1935.
hembiträde
Hans fru arbetade som ... hos en familj i staden.
en lägenhet
De hittade ... utanför staden och där bodde de i fem år.
andra världskriget
Under ... var han inkallad en lång tid.
kriget
Sverige var ju inte med i ..., men det var en orolig tid.
ett hus
Efter kriget köpte de ...
en liten pojke
Greta födde ..., Sven-Erik.
utlandet på semester
De åkte för första gången till ... 1953.
en SAAB
De köpte ... för 7 500 kr 1954.
mer och mer
Han blev ... intresserad av politik.
ordförande
Han blev ... i verkstadsklubben på jobbet.
farfar
Han blev ... och fyllde 65 år och slutade på fabriken.
snart 80
Nu är han ... år och tar det ganska lugnt.
promenerar eller sysslar
Han ... med sina frimärken.
flera föreningar
Greta är med i ... och är ofta borta på kvällarna.